नव्या नवरीला शोभतो, हिरव्या बांगड्यांचा चुडा, ____ आणि ___ चा आहे आज साखरपुडा.
0 0
मागवा आज, भरपूर पेढ्यांचा पुडा, कारण ____ आणि_____ चा आहे आज साखरपुडा.
0 0
हातावर मेहंदी, आणि हिरव्या बांगड्यांचा चुडा, ________रावांसोबत झाला, अखेर साखरपुडा.
0 0
विडा, सुपारी, फुल, पेढे आणि साखरेने भरले ताट, ____ रावांनी अंगठी घालून केली, साखरपुड्याची सुरवात.
0 0
साखरपुडा आहे आमचा _______तारखेला सर्वांना कळवले, __________रावांनी अखेर, माझ्या घरच्यांना मनवले.
1 0

नाण्याच्या दोन बाजू, छापा आणि काटा, _________ रावांसोबत साखरपुडा झाला, आता पेढे वाटा.
1 0
मला तुझ्या प्रेमाची, लागली आहे चाहूल, ______ रावांचे नाव घेऊन, सासू सासऱ्यांचे पडते पाऊल.
0 0
जेवणाच्या पंगतीत, उखाणा घेते खास… __रावांना देता देता, __चा घास
0 1
__ला भरवण्यात, येतो आनंद आगळा… घे पटकन नाहीतर, मी फस्त करेन सगळा
0 0
Close