वोडाफोन, एयरटेल पेक्षा, भारी आहे जिओ सिम, ______आणि _____ कडून सर्वांना, मानाचा जयभीम.
0 1
भगवान गौतम बुद्ध आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना, वंदन करते खाली वाकून, _________ रावांचं नाव घेते, तुमच्या सर्वांचा मान राखून.
0 1
दिवस रात्र एक करून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अन्यायाविरुद्ध झटले, _______ रावांचे बोलणे, मला पहिल्या भेटीतच पटले.
0 1
स्त्री पुरुष सर्वाना, समान दिले बाबासाहेबांनी हक्क, ______ सोबत झाले, अखेर माझे लग्न पक्क.
1 1
जयभीम च नाव, जगी गाजत, ______ राव वरातीत नाचायला, नाही लाजत.
0 1

भगवान गौतम बुद्ध आणि बाबासाहेबांचा फोटो, आपल्या सर्वांच्या घरी असावा, ________ रावांचा सहवास, मला प्रत्येक जन्मी मिळावा.
0 1
डॉ. बाबासाहेबांसारखा महामानव, पुन्हा कधी जन्म घेणार नाही, _______ रावांसारखे पती, शोधूनही मिळणार नाही.
0 1
माता रमाईने बाबासाहेबांना, नेहमी दिली साथ, _____ रावांचे नाव घेते, सर्वांच्या आशीर्वादाने घ्या आत.
0 1
आज लग्नामध्ये, खूप मोठी होती वरात, _____ रावांसोबत जयभीम बोलून, पाऊल टाकते घरात.
0 1
बाबासाहेबांनी दिवस रात्र अभ्यास करून मिळवलेल्या पदव्या, आजही कोणी घेतल्या नाही, ________ सारखी प्रेमळ बायको, शोधूनही मिळणार नाही.
0 1

कलम आणि कायदा, बाबासाहेबांची लेखणी आहे, ______ माझी, खूप देखणी आहे.
0 0
भारताच्या तिरंग्याला, अशोक चक्राची खून, _____ रावांचे नाव घेते ______ ची सून.
0 1
गौतम बुद्धांच्या विहाराला, सोन्याची विट, ______ रावांचे नाव घेते, लक्ष ठेवा नीट.
0 1
भारत देश चालतो, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधानावर, __________ रावांनी अखेर कब्जा केला, माझ्या मनावर.
0 1
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे, आज जनता आहे सुखी, ______ रावांचे नाव, सदा माझ्या मुखी.
0 1

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहेत, भारत देशाची शान, _______ रावांचे नाव घेते, ठेवून सर्वांचा मान.
0 1
Close