गुलाबाचे फुल दिसायला ताजे, हळदी कुंकवा दिवशी ...चे नाव घेते, सौभाग्य माझे
0 3
भाव तेथे शब्द,शब्द तेथे कविता ----- चे नाव घेते खास तुमच्या करिता
0 0
साजुक तुपात , नाजुक चमचा , .... चे नाव घेते आशिर्वाद असु दे तुमचा
1 0
कस्तुरीचा सुवास दरवळतो रानात ----- चे नाव घेते माझ्या मनात
0 0
थोर कुळांत जन्मले, सुसंस्कारात वाढले ----- च्या जीवावर भाग्यशाली झाले
0 0

कपाळाचं कुंकु, जसा चांदण्यांचा ठसा, … चे नाव घेते, सार्‍या जणी बसा
0 0
श्रावणात बरसल्या, धुंद जलधारा… __रावांमुळे फुलला, संसाराचा फुलोरा
0 0
श्रावणात येई, पावसाला जोर… __राव भेटायला लागते, भाग्य खूपच थोर
0 0
Close