नागपूरची संत्री, रसरशीत आणि गोड… ____च नाव घेतो, आता तरी वाट सोड
You already voted!
रस्ता अडवायला, जमल्या सगळ्या बहिणी… ____ला येऊ द्या घरात, आवडली ना तुमची वहिनी?
You already voted!
गुलाबाच्या झाडाला, फुले येतात दाट… ____रावांचे नाव घेते, सोडा माझी वाट
You already voted!
रुपेरी सागरावर, चंदेरी लाट… ___ रावांचं नाव घेते, सोडा माझी वाट.
You already voted!
मायेने वाढवले, संस्कारांनी घडवले… __चं नाव घ्यायला, __नी अडवले
You already voted!

जमले आहेत सगळे, __च्या दारात… __रावांचे नाव घेते, येऊ द्या ना घरात
You already voted!
नवे नवे जोडपे, आशीर्वादासाठी वाकले… __रावांसोबत, मी सासरी पाऊल टाकले
You already voted!
नाचत नाचत वाजत-गाजत, आली आमची वरात… __रावांचे नाव घेते, __च्या दारात
You already voted!
शुभ वेळी शुभ दिनी, आली आमची वरात… __रावांचे नाव घेते, टाकून पहिले पाऊल घरात
You already voted!
__ची लेक झाली, __ ची सून… __ च नाव घेते, गृहप्रवेश करून!
You already voted!

माहेरी साठवले, मायेचे मोती… __च नाव घेऊन, जोडते नवी नाती
You already voted!
जरतारी पैठणीवर शोभे, कोल्हापुरी साज… __च नाव घेऊन, गृहप्रवेश करते आज
You already voted!
खमंग चिवड्यात घालतात, खोबऱ्याचे काप… __रावांच नाव घेऊन, ओलांडते मी माप
You already voted!
हिरव्या हिरव्या जंगलात, झाडी घनदाट… __रावांचे नाव घेते, सोडा माझी वाट
You already voted!
लग्न झाले आता,आमची बहरू दे संसारवेल… __ रावांचे नाव घेते, वाजवून __च्या घराची बेल
You already voted!

उंबरठ्यावरती माप देते, सुखी संसाराची चाहूल… __च्या जीवनात टाकले मी, आज पहिले पाऊल
You already voted!
आमच्या दोघांचे स्वभाव, आहेत Complementary… __ रावांचे नाव घेऊन करते, घरात पटकन Entry
You already voted!
सर्वांपुढे नमस्कारासाठी, जोडते दोन्ही हात… __रावांचे नाव घेते, पण सोडा माझी वाट
You already voted!
सुखी ठेवोत सर्वांना, ब्रम्हा, विष्णू आणि महेश… __ रावांचे नाव घेऊन, करते गृहप्रवेश
You already voted!
Close