गोकुळात आला कृष्ण, सर्वांना झाला हर्ष… ___रावांच्या बाळाला, लागले पहिले वर्ष
You already voted!
सोन्याची घुंगरं, चांदीच्या वाळा… सोनार घडवी दागिने, ___रावांच्या बाळा
You already voted!
फुलांच्या सोडल्या माळा, जागोजागी लावले आरसे… ___रावांच्या बाळाचे, आज आहे बारसे
You already voted!
बाळाच्या आगमनाने, दरवळला परिसर… ___ रावांच्या सहवासात, जीवन होईल सफल
You already voted!
बाळाच्या नाजूक गालावर, पडते इवलीशी खळी… ___रावांच्या संसारवेलीवर, उमलली नाजूक कळी
You already voted!

गोंडस बाळ व्हावे म्हणून, केला आम्ही नवस… ___ रावांच्या मुलीचा, आज बारशाच्या दिवस.
You already voted!
बनारसी शालूला, आहेत जरतारी काठ… ___च्या मुलीच्या बारशाचा, केला मोठा थाट
You already voted!
शिवाजीसारखा पुत्र धन्य जिजाऊची कुशी… ___ चं नाव घेते, बारश्याच्या दिवशी.
You already voted!
काऊ चिऊचे घास, प्रेमाने भरवायची आई… __मुळे कानी पडू लागली, परत नव्याने अंगाई
You already voted!
बाळाच्या हसऱ्या प्रवेशाने, आनंदले घर… ___रावांच्या संसारात, पडली नवी भर
You already voted!

आनंदाचे कारंजे, मनी उडते थुई थुई … ___रावांच्या बाळाची, आता होणार मी आई
You already voted!
सासू-सासऱ्यांनी डोहाळे जेवण केले माझे झोकात… ____ रावांचं नाव घेते, कार्यक्रम झाला थाटात
You already voted!
डोहाळे जेवणाला सजवली, पाना फुलांची नौका… ___ रावांच नाव घेते, लक्ष देऊन ऐका
You already voted!
हिरवी नेसली साडी, भरला हिरवा चुडा… ___रावांचं नाव घेऊन, शोधते बर्फी की पेढा
You already voted!
घाट घातला तुम्ही, पुरवायला माझे प्रेमळ डोहाळे … ___रावांच्या प्रेम झुल्यावर, घेते मी हिंदोळे
You already voted!

मोहरली माझी काया, लागता नवी चाहूल… ___रावांचे नाव घेते, जड झाले पाऊल
You already voted!
Close