हँगओव्हर उतरवायला, उपयोगी पडते लिंबू … ___ एवढी हॉट असताना, ऑफिस मध्ये कशाला थांबू
0 0
बाजारातून घेऊन येतो __ ताजी ताजी… __शी गुलूगुलू करायला, मी नेहमीच राजी
0 0
उखाणा घ्या म्हटलं की, उखाणा काही सुचत नाही कोणाकोणाचं नाव घेऊ, माझंच मला कळत नाही
0 0
बायकोपेक्षा बाकी पोरी, वाटतात गोड गोड… ___ रावांना डोळे मारण्याची, फार जूनी खोड.
0 0
हिरव्या हिरव्या साडीला, भरजरी काठ… __रावांच्या खोड्या सुरु, जरा वळली की पाठ
0 0

गरम गरम भाजीबरोबर, नरम नरम पाव… __राव आहेत बरे, पण खातात खूपच भाव!
0 0
गुलाबाचे फूल, वाऱ्यावर लागते डुलू… दिवसभर सुरु असते, __ चे गुलूगुलू
0 0
__ची बाटली आणि काचेचे ग्लास … __ सोबत असताना, क्वार्टर होते लगेच खल्लास
0 0
बाजारातून घेऊन येतो __ ताजी ताजी… __शी गुलूगुलू करायला, मी नेहमीच राजी
0 0
Close