वोडाफोन, एयरटेल पेक्षा, भारी आहे जिओ सिम, ______आणि _____ कडून सर्वांना, मानाचा जयभीम.
You already voted!
भगवान गौतम बुद्ध आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना, वंदन करते खाली वाकून, _________ रावांचं नाव घेते, तुमच्या सर्वांचा मान राखून.
You already voted!
दिवस रात्र एक करून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अन्यायाविरुद्ध झटले, _______ रावांचे बोलणे, मला पहिल्या भेटीतच पटले.
You already voted!
स्त्री पुरुष सर्वाना, समान दिले बाबासाहेबांनी हक्क, ______ सोबत झाले, अखेर माझे लग्न पक्क.
You already voted!
जयभीम च नाव, जगी गाजत, ______ राव वरातीत नाचायला, नाही लाजत.
You already voted!

भगवान गौतम बुद्ध आणि बाबासाहेबांचा फोटो, आपल्या सर्वांच्या घरी असावा, ________ रावांचा सहवास, मला प्रत्येक जन्मी मिळावा.
You already voted!
डॉ. बाबासाहेबांसारखा महामानव, पुन्हा कधी जन्म घेणार नाही, _______ रावांसारखे पती, शोधूनही मिळणार नाही.
You already voted!
माता रमाईने बाबासाहेबांना, नेहमी दिली साथ, _____ रावांचे नाव घेते, सर्वांच्या आशीर्वादाने घ्या आत.
You already voted!
आज लग्नामध्ये, खूप मोठी होती वरात, _____ रावांसोबत जयभीम बोलून, पाऊल टाकते घरात.
You already voted!
बाबासाहेबांनी दिवस रात्र अभ्यास करून मिळवलेल्या पदव्या, आजही कोणी घेतल्या नाही, ________ सारखी प्रेमळ बायको, शोधूनही मिळणार नाही.
You already voted!

कलम आणि कायदा, बाबासाहेबांची लेखणी आहे, ______ माझी, खूप देखणी आहे.
You already voted!
भारताच्या तिरंग्याला, अशोक चक्राची खून, _____ रावांचे नाव घेते ______ ची सून.
You already voted!
गौतम बुद्धांच्या विहाराला, सोन्याची विट, ______ रावांचे नाव घेते, लक्ष ठेवा नीट.
You already voted!
भारत देश चालतो, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधानावर, __________ रावांनी अखेर कब्जा केला, माझ्या मनावर.
You already voted!
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे, आज जनता आहे सुखी, ______ रावांचे नाव, सदा माझ्या मुखी.
You already voted!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहेत, भारत देशाची शान, _______ रावांचे नाव घेते, ठेवून सर्वांचा मान.
You already voted!
माझ्या हृदयाची काय सांगू दशा तुला, माझ्या मनात काय घडतंय, _____ तुला बघून दिवाना झालोय, माझं काळीज धडधडतंय.
You already voted!
माझा जीव, तुझ्या मध्ये अडकलाय, _____ माझा हृदय फक्त, तुझ्यासाठी धडकलाय.
You already voted!
मागे तुझ्या वेडा पिसा, दूर करू नको मला, _____ एकदा हो म्हण, वर्ल्ड टूर ला न्हेईन तुला.
You already voted!
गणपती बाप्पाच्या आगमनाला, झाली आपली भेट, _______ ला केली, पहिल्या भेटीतच सेट.
You already voted!

1 2 3 8
Close