Sahanbhutichya gulabi paklyat premachi bhar padtavh, tayar hoto premacha gulkand, .....navatach samavlay maza aanand
0 0
Umacha mahadev ani sitecha ram …. Ali jivni aata aayushybhar aaram.
0 0
Shravan mahinyat pratek vaari saan ......la sukhat thevi ha maza paan
0 0
Fulan sange matit suvas laage, ......ni maze janmojanmi che dhage
0 0
Saubhagyachi lene kali pot, ……cha jiwanat ujalin jiwan jyot.
2 0

Santh santh vahe vara mand mand chalel gati deva sukhi thev........chi Jodi
0 0
Taj mahal bandhayla karagir hoto kushal … -che nav gheto tumchya sati special
0 0
Pudhe jaate vasru,magun yete gai .......la aawdte nehmi dudhavarchi sai
1 0
Jivanrupi sagrat sukh-dukh chya lata sukhi sansarat sau …. Cha ardha vata !!!
0 0
Hirwya hirwya ranat mohak lal phule, …………che nav ghete man hindolyawar dule.
0 0

Dasanchya dasbodh anubhavacha satha … che nav ghetto tumcha maan motha !!!
1 0
Kahi shabd yetat oothatun kahi yetat galyatun Rani ch nav yet matr they hrudyatun
0 0
Jagala suvas det umalali Kali bhagyane labhli mala.....premputali
0 1
Krushnachya basaricha Radhela lagla dhyas ---la deto mi ladoo cha ghaas
0 0
Sansarupi sagrat pati patnichi nauka ......che nav gheto sarv Jan aaika
0 0

Pornimechya chandrachi ujwal prabha, ………hech majhya saubhagyachi shobha.
0 0
khadisakharechi godi ani phulancha sugandh, ……cha sansarat swargacha aanand.
0 0
Shri ganeshachya bhetisathi gauri yete natun ......maza saunsarat aalyane mi gelo fulum
0 0
Manas sarowarat vihar karte rajhansachi jodi, ………shi sansar karnyat mala aahe godi.
0 0
Gangechi valu, chalnine chalu chalchal---aapan saripath khelu
0 0

Close