Jivanrupi sagrat sukh-dukh chya lata sukhi sansarat sau …. Cha ardha vata !!!
You already voted!
Durvachi Jodi vahto gajannala sau… sarkhi patni milali anand jhala mala!!!
You already voted!
Samudrachya kathavr Mau Mau valu ......rao distat sadhe,pan aatun ekdam chalu
You already voted!
Shrimant mansana aste paishachi dhundhi ---che nav ghenyachi hi pahilich sandhi
You already voted!
Aai-wadil , bhau bahin,janu gokulsarkhe Ghar… chya aagmnane padli tyat bhar.
You already voted!

Amba godd ,uus godd, tyahi amrut godd …. Che nav ahe amrut pekshahi godd.
You already voted!
Julujulu vahe vara mand mand chale hoodi aayushbhar sobt raho …. -….. chi Jodi.
You already voted!
Samudrachya kathavr Mau Mau valu ......rao distat sadhe,pan aatun ekdam chalu
You already voted!
Davbinduchya thembane chmakto fulancha rang sukhi aahe sansarat sau … chya sang !!!!
You already voted!
Devala bhakt karto manobhave vandan ......mule zale sansarache nandan
You already voted!

Juechya welivar lagli sugandhi najuk fule , …. Ni dili mala doon godd mule.
You already voted!
Nandanvanat amrutache kalash ........ahe mazi khup Salas
You already voted!
Mumbapurchi mumbadevi aaj mala pavli shrikhandacha ghaas detana.......mala chavli.
You already voted!
Sup bhar moti moju kashi, Galyat waaku kashi, payat painjan chaalu kashi, ……..che nav ghete ……..chya diwshi.
You already voted!
Mukhi asave prem hatamdhe daya ..........sobt jodli mazi Maya
You already voted!

gudi padhvya cha sanala...kadu limba che paan... xyz cha roop pahun jhalo mi bebhaan...
You already voted!
Jaejuechya fulancha darvala sugandh …. Chya sahvasat mi jhale dandh
You already voted!
Kali hasel ful umlel,mohrun yeil sugandh..... chya sobtit,gavsel jivnacha aanand
You already voted!
Jijaesarkhe mata , shivajisarkha putra … chya galyat bandhto mi mangalsutr
You already voted!
Pav botatun hote kalechi nirmiti, ......chi aani mazi jadli preeti
You already voted!

1 2 3 9
Close